Αρκαδιουπόλεως 7 & Εμπορίου, 68100, Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Fax:
25510-37758