Πληροφορίες

Το δικηγορικό γραφείο Παναγιώτη Γ. Μανώλη & Συνεργατών δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του Δικαίου.Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε Ελλάδα, Κύπρο και σε χώρες των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε και διοικείται από τον Παναγιώτη Μανώλη, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και αποτελείται από μια πολυάριθμη ομάδα καταρτισμένων και εξειδικευμένων συνεργατών. Παράλληλα διατηρεί σταθερές συνεργασίες με επαγγελματίες κάθε ειδικότητας ορκωτούς λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομικούς συμβούλους, γραφολόγους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και ειδικούς πραγματογνώμονες για τον αποτελεσματικότερο και συνολικότερο χειρισμό των υποθέσεων.