Πληροφορίες

Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ είναι εξοπλισμένα με σύγχρονους και υψηλής ποιότητας αναλυτές και είναι σε θέση να εκτελέσουν τις εξής ομάδες εξετάσεων: Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Νεοπλασματικούς δείκτες, Αλλεργιολογικές (RAST), Προγεννητικού ελέγχου, Γονιμότητας, Καλλιεργειών καθώς και Μοριακής Βιολογίας (PCR).

Επίσης διαθέτουμε το μοναδικό στην Ελλάδα αναλυτή ουρολίθων που λειτουργεί με την τεχνολογία FT-IR Laser, για την πλήρη και απόλυτα αξιόπιστη ανάλυση των λίθων του ουροποιητικού. Η συνεχής εκπαίδευση τόσο του επιστημονικού υπεύθυνου του εργαστηρίου όσο και του προσωπικού, η συχνή αναβάθμιση του εξοπλισμού και η συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Φωτογραφίες