Πληροφορίες

Η εταιρεία μας συμβαδίζοντας με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς και της μεθοδικότητας της δουλειάς μας, αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε, μαζί τους καταφέραμε να εξοπλίζουμε την εταιρία μας με σύγχρονα μέσα.

Αυτοματοποιήσαμε όλες τις λειτουργίες της επεξεργασίας των μετάλλων μέχρι και τον τελικό προορισμό των μετάλλων, την ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση ή κοινώς γαλβάνισμα. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε ποιο ανταγωνιστικοί και στις τιμές μας, αλλά και ποιο αξιόπιστοι στην ποιότητα της δουλειάς μας.