Πρωθυπουργού Τζαννετάκη Τζανή, 23200, Γύθειο
Τηλέφωνο
Fax:
27330-22262