ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΩΣ 5,00 Τ.Μ.)
Τιμή: Στα 1350 € περιλαμβάνει υλικά και εργασία υδραυλικών και εφαρμογή πλακιδίων .

Τι περιλαμβάνει:

Αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής
Αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων
Αλλαγή των σωληνώσεων από την αποχέτευση
Αλλαγή σωληνώσεων ύδρευσης
Έλεγχος των σωληνώσεων αποχέτευσης/ύδρευσης
Έλεγχος και γενική δοκιμή των νέων εγκαταστάσεων
Τοποθέτηση νέων πλακιδίων μπάνιου επιλογής σας (για επιφάνειες ως 20 τ.μ.) με υλικά εφαρμογής (ισχυρές ρητινικές κόλλες αρμοστούς)
Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής (ακριλική μπανιέρα ή ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, μπαταρίες λουτρού και νιπτήρα). Καθρέπτης