Πληροφορίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις φορολογικές σας υποθέσεις. Με συνέπεια και υπευθυνότητα εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί σας και δίνουμε λύσεις για το συμφέρον σας.

Ενημερωμένοι για τις καθημερινές αλλαγές στους φορολογικούς νομούς, φροντίζουμε να βλέπουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και να δουλεύουμε μαζί του βάση των αναγκών του.

Το λογιστικό μας γραφείο δραστηριοποιείται στα: φορολογικές δηλώσεις, εργατικά, ενημέρωση βιβλίων β και γ κατηγορίας.

Φωτογραφίες