Πληροφορίες
  • Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μονάχου
  • Διευθυντής της Κλινικής Νευροφυσιολογίας του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου ΥΓΕΙΑ
  • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Ludwig Maximilians Universitat, Μόναχο, Γερµανία
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Ludwig Maximilians Universitat µε τίτλο: Νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις κατόπιν ανοικτών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, Μόναχο, Γερμανία
  • Διδάκτωρ (Dr. Medicus) του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Γερμανία