Πληροφορίες

Το τεχνικό γραφείο με έδρα τη Χίο έχει ως αντικείμενο εργασιών τον σχεδιασμό, την μελέτη, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, τοπογραφικές εργασίες και την υλοποίηση τεχνικών έργων.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις κατασκευές και τα ακίνητα γενικά.

Στόχος μας είναι η παραγωγή άρτιων από κάθε άποψη (αισθητική, λειτουργικότητα, οικονομία, περιβαλλοντική ευαισθησία και εξοικονόμηση ενέργειας) οικοδομικών και τεχνικών έργων, που εξασφαλίζουν η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία μας και το πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο γραφείο μας.