Πληροφορίες

Καθαρισμοί οικοπέδω, διαμόρφωση χώρων, κλάδεμα ψηλών δέντρων με καλαθοφόρο όχημα, φύτευση.