Πληροφορίες

Με στόχο το όμορφο χαμόγελο και την άψογη σύγκλειση, χρησιμοποιούμε τα τελευταίου τύπου Ορθοδοντικά Συστήματα κι ελαχιστοποιούμε το χρόνο θεραπείας.
Η Ψυχολογία σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είναι για μας εξίσου σημαντική με την πρόοδό της.