Πληροφορίες

Προετοιμασία για όλους τους προσανατολισμούς.
Προετοιμασία για πανελλήνιες & εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές.
Μαθήματα για Γυμνάσιο & Λύκειο.