Πληροφορίες

Η δικηγορική εταιρεία LEGITIMUS με έδρα τις Σέρρες απαρτίζεται από δύο έμπειρους δικηγόρους, τον Γεώργιο Α. Παπανίκο και την Ιωάννα Δ. Μπάτζιου. Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες, παρέχει άρτια και έγκυρη νομική υποστήριξη στους πελάτες της, με στάθμιση και συναίσθηση των αναγκών τους και πάντα με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή τους. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με μοναδικό στόχο την προάσπιση των συμφερόντων τους και τη δικαστική ή εξωδικαστική υποστήριξή τους.

Συμβουλευθείτε μας για οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα σάς απασχολεί και εγγυόμαστε να βρούμε την πλέον κατάλληλη λύση με γνώμονα το προσωπικό σας πάντα συμφέρον. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται πανελλαδικά διαθέτοντας ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, λογιστές, πραγματογνώμονες κ.λπ.).