Πληροφορίες

O Φάνης Φίλης με μόνιμο προσωπικό δραστηριοποιείται από το 1986 στη Θήβα, την περιφέρεια αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Στερεάς Ελλάδας σε όλη τη γκάμα των ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων πάσης φύσεως καθώς και γεωτρήσεις – υποβρύχιες αντλίες.

Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων, λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.