Πληροφορίες

Ειδικός Παθολόγος - Καρδιολόγος - Υπερτασιολόγος-πρωσοπικος
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού