Πληροφορίες

Το κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής βρίσκεται στον Αρχάγγελο Ρόδου. Σκοπός μας είναι η σωστή και εμπεριστατωμένη εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Στο φροντιστήριο μας διδάσκονται Αγγλικά, Γερμανικά & Γαλλικά σε ομοιογεννή τμήματα για την σωστή πρόοδο των μαθητών μας.

Ακόμη, διαθέτουμε τμήμα εκπαίδευσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ECDL.