Πληροφορίες

Μεταφορές - μετακομίσεις οικιών & επαγγελματικών χώρων, ανυψωτικά μηχανήματα.
Σύνδεση - αποσύνδεση οικοσυσκευών - επίπλων, αμπαλάζ, αποθήκευση.
Με συνέπεια - υπεύθυνα. Εξειδικευμένο προσωπικό.
Αττική - Αιτωλοακαρνανία - Αχαΐα - Κρήτη - Θεσσαλονίκη.