Πληροφορίες

Συνεργείο γενικής φύσεως.
Εμπορία καινούργιων ανταλλακτικών.
Εγκατάσταση συστήματος μετατροπής υγραερίου (πιστοποίηση - εγγύηση).
Ελαστικά, ζάντες, κινητό συνεργείο, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις.