Πληροφορίες

Το λογιστικό γραφείο "Χατζηστάμου Γεωργία" αναλαμβάνει λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, εργατικά θέματα και ενάρξεις/μεταβολές/διακοπές εργασιών εταιρειών.