Πληροφορίες
Ωράριο:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-13:00 & 18:00 - 20:30
εκτός Τετάρτης απογεύματος