Πληροφορίες

Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών THE ENGLISH HOUSE βρίσκεται στο Βέλο Κορινθίας. Στο φροντιστήριο αγγλικών The English House εξασφαλίζουμε 100% επιτυχία με την πιο σύγχρονη μέθοδο εκμάθησης για την αγγλική γλώσσα SmartLearn, κατακτώντας όλα τα έγκυρα πτυχία αγγλικών: Michigan ECCE (Lower) - Michigan ECPE (Proficiency), IELTS, Cambrige, TOEIC, όπως επίσης και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στο φροντιστήριό μας και μια φιλική ατμόσφαιρα, όπου όλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ενθαρρύνονται να βάλουν τα δυνατά τους.

Λειτουργεί και τμήμα ενηλίκων.