Πληροφορίες

Μικροβιολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, test.
Καρκινικοί δείκτες, προγεννητικός έλεγχος, εοπυυ, αιμοληψίες κατ΄οίκον