Πληροφορίες

Το λογιστικό μας γραφείο στο Λουτράκι αναλαμβάνει όλες τις φορολογικές σας υποθέσεις. Η εμπειρία μας και η συνέπεια μας όλα αυτά τα χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται το πελατολόγιο μας και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Επειδή στην εποχή μας δεν υπάρχει νοικοκυριό η επαγγελματίας που να μην χρειάζεται ενημέρωση και υποστήριξη για τις φορολογικές του υποθέσεις, είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τις υποθέσεις σας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει: φορολογικές δηλώσεις, υποβολή μισθωτηρίων, μισθοδοσία επιχειρήσεων, καταμέτρηση ενσήμων, έκδοση κλειδάριθμου, συνταξιοδοτικά, ρύθμιση χρεών.