Πληροφορίες

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ