Πληροφορίες

Η επιχείρηση μας παρέχει:

  • Συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας
  • Φύλαξη, περιπολίες
  • Φύλαξη γηπέδων, ξενοδοχείων, μαγαζιών
  • Συναγερμοί -κάμερες - πυρανίχνευση
  • Φύλαξη ιδιωτικών χώρων
  • Φύλαξη δημοσίων χώρων