Πληροφορίες
Χρυσοστόμου Σμύρνης 46, Καβάλα, 65404
2ο ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ - Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ