Πληροφορίες

Ο συνεταιρισμός μας λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο από το 1999.

Στον συνεταιρισμό μας ανήκουν τα χωριά του πρώην Δήμου Πέτρας - Πιερίας.

Τα γραφεία του Συνεταιρισμού συστεγάζονται στο Κοινοτικό κτίριο του Λόφου Πιερίας.

Χωριά του Δήμου Πέτρας: Λόφος - Κάτω Μηλιά - Μεσαία Μηλιά - Μοσχοχώρι - Άγιος Δημήτριος - Ράχη - Ρητίνη - Καρυές - Σβορώνος.

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1992. Μέχρι το 1999 λειτουργούσε ως ΚΟΠΑΣ Καπνού υπό την αιγίδα του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Λόφου.