Πληροφορίες
 • Λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών
 • Παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας(απλογραφικά -διπλογραφικά)
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α -VIES-INTRASTAT
 • Φορολογία εισοδήματος, φυσικών & νομικών προσώπων
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών)
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Ι.Κ.Α
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας)
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη επί εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων για τις αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία , στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στην Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων   
 • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ & ασφαλιστικά ταμεία
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων
 • Εταιρικά καταστατικά
 • Διακοπή επιχειρήσεων
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες
 • Τροποποιήσεις εταιρειών
 • Απογραφή εργοδότη
 • Δηλώσεις ακινήτων-Ε9
 • ΕΝΦΙΑ
 • Έλεγχοι ΙΚΑ - ΔΟΥ
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • Επιδόματα τέκνων
 • Επιδόματα θέρμανσης
 • Κοινωνικά επιδόματα
Ωράριο:

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 16:00  17:00-20:30

ΤΡΙΤΗ     08:00 16:00  17:00-20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ  08:00 16:00  

ΠΕΜΠΤΗ  08:00 16:00  17:00-20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 16:00  17:00-20:30

 

Αρεθούσης 245 και Αμαρυνθιων Χαλκίδα 341 33
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φωτογραφίες