Πληροφορίες

Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου (Α.Ε.Σ. Ζάκρου) ιδρύθηκε το 1936 και  έχει έδρα τη Ζάκρο. Εφαρμόζει ένα μοντέλο ποιοτικής γεωργικής παραγωγής με τη στήριξη της επιστήμης, που αξιοποιεί τους καρπούς χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Αποτέλεσμα της σύγχρονης ελαιοκομίας είναι η παραγωγή ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης κάτω από την επωνυμία «ΖΑΚΡΟΣ». Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Για την ενίσχυση και ανάδειξη όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών προχώρησε στη σύσταση και αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.