ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΛΑΚΑ (Καρλή Γεωργία Ν.)

Ταβέρνες

Πληροφορίες

Προβολή διεύθυνσης Καραγιάννη Λέλας 15, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
Προβολή τηλεφώνου 2221303160

Φωτογραφίες

Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε φωτογραφίες

Περιγραφή Υπηρεσιών - Προϊόντων


												
																										
													
Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε την περιγραφή υπηρεσιών - προϊόντων

Περιγραφή Επιχείρησης

				
												
																																						
Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε την περιγραφή επιχείρησης