ΣΕΝΑ (Γκορτσίλας Σωτήριος Ι.)

Καρτ & Αγωνιστικές Πίστες

Πληροφορίες

Προβολή διεύθυνσης 1ο χλμ Κουφαλίων - Προχώματος, Κουφάλια, 57100, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προβολή τηλεφώνου 2391054180

Φωτογραφίες

Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε φωτογραφίες

Περιγραφή Υπηρεσιών - Προϊόντων


												
																										
													
Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε την περιγραφή υπηρεσιών - προϊόντων

Περιγραφή Επιχείρησης

				
												
																																						
Είστε ο ιδιοκτήτης;
Διεκδικήστε ΔΩΡΕΑΝ την σελίδα για να προσθέσετε την περιγραφή επιχείρησης